Min bostad - Agona

Go to content
KUNDSERVICE > Kundservice > Bostäder
VAD INGÅR I MIN HYRA?
Läs igenom ditt kontrakt noga, där framgår det vad som ingår när det gäller t ex el, värme och vatten.
HUR BETALAR JAG?
Hyran skall erläggas innan den sista varje månad utan begäran. Ange fakturanummer, det återfinns på din hyresavi. Om din hyresavi har kommit bort, kan du kontakta oss för en kopia. Vid inbetalning på annat sätt var noga med att ange rätt bankgiro-nummer och ditt kundnummer som återfinns på kontraktet.

Agona Fastigheter AB - Bg 663-4299
Kakelduvan Fastigheter AB – Bg 5336-1077
Kopparslagaren Fastigheter AB – Bg 558-6565

Vi har inte möjlighet att tillhandahålla e-faktura eller autogiro.
 

Observera att hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före månadsskifte. Även om du inte mottagit en faktura är du skyldig att betala hyran. Vid sen betalning debiteras påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkasso. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att ni förlorar hyresrätten över lägenheten.
MÅLNING/TAPETSERING
Inför varje ny inflyttning genomförs alltid en besiktning, där lägenhetens skick dokumenteras. Ibland anser förvaltaren att en uppfräschning krävs och då utförs det. Generellt hyrs de ut i befintligt skick, vilket gör att man får acceptera spår från tidigare hyresgäst.

Är man inte nöjd med färgval etc får man självklart måla och tapetsera på egen hand, men ett godkännande från vår sida krävs. Kontakta alltid oss innan du påbörjar någon förändring i din lägenhet. Vi kräver också att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt vis och att material av god kvalitet används. Tänk dessutom på att hålla färg och mönsterval neutralt för att undvika att eventuellt bli återställningsskyldig, fråga oss gärna om råd.

Utöver målning/tapetsering får inga förändringar utföras i lägenheten.

HYLLOR, TAVLOR O.DYL.
Tänk på att väggfasta hyllor, platt-tv mm innebär större och fler hål i väggen som du kan bli återställningsansvarig för. Olika väggmaterial kräver olika beslag, hör efter i fackbutik vilka beslag de rekommenderar för uppsättning av tavlor, hyllor, platt-tv mm. Är du osäker, kontakta oss. Det är inte tillåtet att montera egen parabol på fasad eller balkong.
 
INOMHUSTEMPERATUR
Beroende på årstid och väderlek kan din inomhustemperatur variera. Temperaturen mäts mitt i rummet och minst en meter upp från golvet. Du har rätt att kräva en inomhustemperatur på minst 18 grader, och en golv-värme på 16 grader, men vi strävar efter att hålla en inomhustemperatur på ca 20 grader. Vid långvarig extremkyla och värmeböljor får man acceptera avsteg från rekommendationerna. Vid problem med temperaturen gör du en felanmälan.
HUSDJUR
Skador som orsakas av husdjur kan du bli ersättningsansvarig för. Man bör även tänka på att respektera sina grannar och därmed alltid ha god uppsyn över sitt husdjur.
ANGÅENDE RÖKNING
Vi förutsätter att ingen rökning sker inomhus. Det är absolut förbjudet att röka i trappuppgångar, tvättstuga och allmänna ytor. Det är heller inte tillåtet att slänga fimpar utanför entréer, från balkonger mm. Ta hänsyn till dina grannar/medmänniskor, det finns de som inte tål rök.
FELANMÄLAN
Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det innebär t ex att du måste rapportera eventuella fel och brister som kan orsaka bestående skador på lägenhet eller fastighet.
 
Om det uppstår något problem med din bostad eller fastighet så gör du en felanmälan. Felanmälan görs här på vår hemsida. Försök att beskriva ditt ärende så utförligt som möjligt så att felanmälan hamnar hos rätt person direkt. Det påskyndar processen att få felet åtgärdat. Du kan även ringa in din anmälan.
En del uppgifter är du själv ansvarig att utföra exempelvis byte av lampor, proppar, byte av batteri i brandvarnare. Du är dessutom skyldig att utföra visst underhåll själv, t ex avfrosta frys, rensa avlopp och vattenlås. Här lämnar vi enkla tips och råd på åtgärder du själv kan utföra.

JOUR
Jouren är endast till för akuta situationer som kan innebära fara och skada för dig som hyresgäst eller allvarligt skada din bostad eller fastigheten. Att tillkalla jour för t ex borttappad nyckel, eller andra icke akuta ärenden utanför ord arbetstid, kommer att debiteras. Jourtelefon: 073-049 08 64.
GRILLNING
Det är inte tillåtet att använda kolgrill eller engångsgrillar på balkongen. Det kan upplevas störande för grannar och framförallt framkalla brandfara. Grilla gärna på innergården om sådan finns.
BRAND
Om olyckan skulle vara framme, följer här information och råd. Tänk på
att inte gå ut i ett rökfyllt trapphus, det är direkt livsfarligt. Invänta brandkår. Finns det en hiss i huset får den absolut inte användas.
 
Rädda de som är i direkt livsfara men ta inte för stora risker. Utrym lägenheten.
 
Varna andra personer i lägenheten om att brand inträffat.

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.

Släck branden om det är möjligt, men ta inte för stora risker.
 
Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare, men det är hyresgästens ansvar att kontrollera att den fungerar. Prova då och då genom att trycka på knappen som finns på brandvarnaren. Ha gärna som rutin att byta batteri en gång om året.
 
Goda råd för att undvika brand:
 
# Var försiktig med levande ljus, kontrollera alltid att alla ljus är släckta när du lämnar lägenheten. Sätt gärna en påminnelselapp på dörren.
 
# Använd avstängningsknappen på TV:n istället för stand-by-knappen på fjärrkontrollen. Det sparar dessutom energi.
 
# Dra alltid ur sladden till brödrost, kaffebryggare, hårfön och strykjärn mm när du är klar.     
 
# Ladda inte mobiltelefon och liknande utrustning i närheten av brännbart material. Tänk på att alltid dra ur stickproppen ur kontakten efter avslutad laddning. Den kan överhettas och börja brinna.
 
# Rengör regelbundet filtret till köksfläkten från fett och smuts.

# Ha gärna ett grytlock till hands när du steker och framförallt friterar för att kunna kväva elden om olyckan är framme. Använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja.

# Bra att ha en egen brandsläckare tillhands och läs på hur den fungerar.
Back to content