Fastigheten - Agona

Go to content
KUNDSERVICE > Kundservice > Bostäder
GEMENSAM TVÄTTSTUGA
I de fall tvättmaskin inte finns installerad i lägenheten är det gemensam tvättstuga som gäller. Det lägger ett extra stort ansvar på dig som hyresgäst att bidra till allas trevnad. Tänk på att respektera tider och lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den.
Följ de enkla råd som finns i din tvättstuga. Om fel uppstår på utrustningen gör du en felanmälan.

CYKEL & BARNVAGN
Cyklar och barnvagnar får inte parkeras i trapphusen, de utgör en brandrisk och kan försvåra en eventuell utrymning. Cyklar ska parkeras i cykelställ eller cykelrum om sådant finns, där får även barnvagnar parkeras, vilka annars får parkeras i bostaden.
KÄLLARE & TRAPPHUS
Det här är gemensamma ytor som alla har tillgång till och används mest. Man får inte förvara något utanför sin lägenhet eller förråd. Detta med tanke på brandskydd och utrymning. Eventuella dörrmattor ska ligga inne i lägenheten.
FÖRRÅDSUTRYMME
Till de flesta lägenheter finns ett extra förråd, här förvarar man saker under eget ansvar och man låser med eget hänglås. Föremål som förvaras utanför kan komma att transporteras bort mot avgift.
VISA HÄNSYN
Det krävs att du som hyresgäst visar hänsyn och omtanke för dina grannar för att alla ska trivas, det gäller givetvis i sin egen bostad men även i gemensamma ytor och eventuell gård.
Tänk på att dina grannar kanske inte har samma musiksmak som du och inte tittar på samma tv-program som du. Allt fler införskaffar nya ljudsystem som har en bas vars ljud transporteras i tak och väggar och kan skapa obehag hos grannar utan särskilt hög volym.
STÖRANDE GRANNAR
När man bor i ett flerfamiljshus får man acceptera visst ljud från sina grannar. Visa hänsyn och respekt mot varandra. Undvik störande ljud såsom borrande, hög volym mm på kvällar och nätter. Såsom hyresgäst är du även ansvarig för dina gäster, att de följer de regler som finns.  

Om du har en störande granne är det oftast bäst att vänligt påtala det. Är det ett återkommande problem som trots påtalan inte upphör får man givetvis göra en anmälan till oss.                                                  

Ska du ha t ex ha en fest, meddela dina grannar om när den ska vara och vem man ska kontakta om man blir störd.

Tänk på att upprepade störningar som inte upphör trots varning kan leda till uppsägning av din hyresrätt.
HUSDJUR
Ta väl hand om ditt husdjur så de inte stör dina grannar. Hundar ska enligt lag vara kopplade och rastning får inte ske på gården. Har du katt är det ditt ansvar att ha god uppsyn över den så att den t ex inte gör ifrån sig i trappuppgångar.
Tänk på att inte mata fåglar från ditt fönster eller balkong. Det skräpar ner och kan dra till sig råttor.
GRÄSKLIPPNING/SNÖRÖJNING
Gräsklippning och trädgårdsskötsel utförs av oss om inget annat är avtalat. Vi ansvarar för snöröjning runt om fastigheten. Har du balkong är du som hyresgäst ansvarig för snöröjning, likaså om du hyr en parkeringsplats.
MILJÖ & AVFALLSHANTERING
Till varje fastighet finns ett anvisat utrymme att slänga sopor. Observera att det gäller hushållssopor. Där det finns sopsortering ska det utföras. I övriga fall skall avfall såsom glas, wellpapp, tidningar mm transporteras till närmaste återvinningscentral. I de fastigheter som är anslutna till matavfallshantering tillhandahåller vi de ”gröna påsarna” som sedan slängs bland övriga sopor. Observera att de gröna påsarna endast är avsedda för matavfall. Mer information om detta hittar du på KSRR.
Back to content