Om oss - Agona

Go to content
AGONA FASTIGHETER AB
I dagsläget äger Agona Fastigheter trettiofyra fastigheter innehållande bostäder, kontor, butiker, restauranger, industrier, förråd och garage. Ett fastighetsbestånd på 66 000 kvm fördelat på ca 20 000 kvm bostäder och 46 000 kvm lokaler och övriga ytor.
Bolaget har cirka 500 hyresgäster bestående av såväl stora som mindre företag, myndigheter och privatpersoner. Några som valt Agona Fastigheter som hyresvärd är bland andra SEB, Swedbank, Trafikverket, Systembolaget och Kalmar Stadsmission.
Agona Fastigheters affärsidé är att långsiktigt äga, förädla och förvalta fastigheter för såväl bostäder som kommersiell verksamhet. Verksamheten bedrivs i södra Kalmar län och på Öland, huvudbeståndet av fastigheterna finns i Kalmar kommun.
Back to content