Intresseanmälan - Agona

Go to content
Söka bostad
För att söka bostad hos oss måste ni göra en intresseanmälan där ni berättar om er själva och vad ni söker. När vi får in lediga lägenheter matchas de mot samtliga registrerade intresseanmälningar. Vi behåller er intresseanmälan i sex månader. Därefter får ni göra en ny intresseanmälan om ni inte blivit erbjudna en bostad. Tänk på att utelämna känslig information såsom politisk tillhörighet och etniskt ursprung i er intresseanmälan.
Intresseanmälan för lokaler hittar du här.


EVENTUELL MEDSÖKANDE

NUVARANDE BOENDE
ÖNSKEMÅL OM BOSTAD

 Kalmar
 Nybro
 Borgholm

 1
 2
 3
 4
 5ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ja
Nej


Ja
Nej

BERÄTTELSE OM ER SJÄLVA


FÖRSÄKRAN
Jag/Vi är införstådda med
- att fastighetsbolaget förebehåller sig rätten att själva välja sina hyresgäster
- att samtliga uppgifter kan komma att kontrolleras hos berörda parter
- att uppgifter om tidigare hyresförhållanden kan inhämtas hos t.ex. hyresvärdar
- att kreditupplysning inhämtas

Era lämnade personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Ja
Back to content