Styrelse - Agona

Go to content
HANS SVENSSON
Verkställande direktör

Företagsledare och entreprenör. Grundade bolaget år 1976. Verkställande direktör i samtliga koncernens bolag inkluderat Möre Maskiner AB med undantag för Kakelduvan Fastigheter AB där han är styrelseledamot.ANDERS DAHLSTRÖM
Styrelseordförande

Civilekonom. Styrelseordförande och ordinarie styrelseledamot i koncernen sedan januari 2014 . Tidigare VD för börsnoterade Electra Gruppen AB. Kalmars första VD för ett börsnoterat bolag.DANIEL SVENSSON
Ordinarie styrelseledamot

Diplomerad förvaltare. Verkställande direktör i Kakelduvan Fastigheter AB och ordinarie styrelseledamot i resterande av koncernens bolag. Förvaltare för samtliga fastighetsbolag i koncernen.
JOHANNA SVENSSON
Ordinarie styrelseledamot

Civilekonom och har tidigare arbetat som fastighetsmäklare. Ordinarie styrelseledamot i samtliga koncernens bolag.
Back to content