Flytta ut - Agona

Go to content
KUNDSERVICE > Kundservice > Bostäder
UPPSÄGNING
Om du har för avsikt att flytta måste du säga upp din lägenhet. Det är alltid tre månaders uppsägning som gäller. För att en uppsägning ska vara giltig ska den vara skriftlig och oss tillhanda före den sista i månaden som infaller tre månader innan du önskar flytta. Du kan antingen använda nedre delen på ditt kontrakt för uppsägning, eller använda vår blankett. Tänk på att om ni är två på kontraktet måste båda skriva under uppsägningen. Det är viktigt att uppsägningen är undertecknad. Det går även bra att komma in på kontoret för att göra en uppsägning. När vi har fått in din uppsägning kommer du att få en bekräftelse med information och vilket datum kontraktet upphör att gälla. Under uppsägningstiden är du skyldig att upplåta lägenheten för visning till kommande hyresgäster. Vi kontaktar dig alltid innan visning.
FLYTTSTÄDNING
När avflyttning sker ska lägenheten städas noga. Om städningen inte blir godkänd vid besiktningen kan du bli debiterad för kompletterande städning.
 
Vid flyttstädningen kan du ta hjälp av vår checklista.
UTFLYTTNING
Besiktning bör beställas i god tid, minst 5 arbetsdagar innan. För att boka tid, kontakta Daniel. Enligt rådande regler ska lägenheten lämnas senast kl 12.00 den dagen avtalet upphör att gälla. Om den dagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag är det närmaste vardag efter som gäller.
LÄGENHETSBYTE
Om du vill byta lägenhet med någon behöver du ansöka om det skriftligen. Fyll i blanketten, ansökan lägenhetsbyte. Vi ska dessutom godkänna den nya hyresgästen.
ÖVERLÅTELSE
Det är inte tillåtet att lämna/skriva över sin lägenhet på någon annan. Vi förbehåller oss rätten att välja våra hyresgäster.
ANDRAHANDSUTHYRNING
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du skicka in en skriftlig ansökan. I ansökan ska skäl för andrahandsuthyrning anges, det kan gälla t ex utlandsstudier, tillfälligt arbete på annan ort. För att det ska gälla krävs ett godkännande från oss. Tänk på att det alltid är du som är ansvarig för din bostad oavsett vem som bor där.
Andrahandsuthyrning utan vårt godkännande kan leda till att du blir av med din hyresrätt.
Ett kontrakt mellan parterna ska alltid upprättas och en kopia ska sändas till oss.
Ansök med denna blankett. Kontraktet mellan dig och andra parten måste du ordna själv.
Back to content