Mars 12 - Agona

Go to content
Mars 12
Hyreshus i två våningsplan med inredd vind i anslutning till "Gamla Ljungdahlshuset". Två sammanbyggda huskroppar skapar denna unika byggnad som har stor betydelse för stadsbilden i Nybro. Den "större" huskroppen uppfördes redan på 1880-talet med ursprungligen endast ett våningsplan. I slutet av 1800-talet byggdes huset på med ytterligare en våning. Nuvarande utseende kom till år 1904. Vid uppförandet nyttjades byggnaden som bostadshus men kom senare att nyttjas som mestadels kontor.  I bottenplan fanns även här en bokhandel med bokbinderi i direkt anslutning till Ljungdahls.

Fastigheten kan betraktas som föregångare till den populära ”Nybrojugend” stilen. Tidstypiska kännetecken är den putsade fasaden med markanta frontespiser i böljande jugendformer samt den symmetriska fasadkompositionen. Även det mindre huset andas samma stil.  Huset har skydd i detaljplanen.
Idag finns här butiker på bottenplan med stora skyltfönster och på de övre våningsplanen sex bostadslägenheter fördelat på fem tvårumslägenheter och en trerumslägenhet. Två av lägenheterna är helt nybyggda år 2012. Nybro Tidning huserar här sedan många år.
 
Fastigheten Mars 12 införlivades i Agonas fastighetsbestånd år 2014 och uppgår numera i grannfastigheten Mars 11 "Gamla Ljungdahlshuset".
Byggnaden ingår i Nybro kommuns särskilt värdefulla byggnader.
 

Källa: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad 2010.
(Kalmar läns museum, byggnadsantikvarisk rapport januari 2011)

MARS 12
Gamla Stationsgatan 3-5
Fastighetsbeteckning: Mars 12
Område: Centrum
Byggår: 1880-tal
Bostäder: 6 st
Lokaler: 182 kvm


AVSTÅND
Tågstation: 20 m
Restauranger & caféer: 150 m
Motion: 500 m
Köpcentrum & gallerior: 250 m
Back to content